Јавне Набавке
 NazivDatumBroj
30/17 Услуга анализа воде 21-04-2017446
ЈН 33/17 Течни хлор са услугом баждарења боца19-04-2017445
ЈН 32/17 Набавка новог теретног возила19-04-2017443
ЈН 34/17 Лекарске услуге19-04-2017439
Услуга одржавања водомера (са демонтажом и монтажом на терену18-04-2017431
29/17- Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска 06-04-2017430
Израда техничке контроле пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-04-2017429
Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка06-04-2017428
27/17 – Набавка електричне енергије04-04-2017427
Набавка канцеларијског материјала03-04-2017426
Лекарске услуге31-03-2017425
22/17 – Услуга осигурања 30-03-2017424
19/17 – Набавка основног материјала 30-03-2017423
Сервис озон генератора29-03-2017422
21/17 – Израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца28-03-2017421
Набавка горива21-03-2017420
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом17-03-2017419
16/17 – Набавка софтвера MS SQL и Windows Server са пратећим каловима 15-03-2017418
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Мобилна телефонија14-03-2017417
15/17 – Набавка електромотора 10-03-2017416
Услуга штампања рачуна09-03-2017415
Услуга приступа интернету и закуп сервера за домен06-03-2017414
Механичко хемијска регенерација бунара03-03-2017413
10/17 – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре01-03-2017412
11/17 – Набавка грађевинског материјала – Песак и шљунак 01-03-2017411
Набавка фреквентних регулатора01-03-2017410
Набавка резервних делова хлорне опреме са уградњом23-02-2017409
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)20-02-2017402
06/17 – Услуга обезбеђења објеката20-02-2017401
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)10-02-2017400
Набавка горива08-02-2017399
03/17 – Набавка грађевинског материјала 02-02-2017398
01/17 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила01-02-2017397
Санација цевовода и фекалне канализације у ул. Баричка колонија30-01-2017396
План јавних набавки за 2017.годину20-01-2017395
Набавка поцинкованог фитинга, ППР фитинга, цеви и профила (по спецификацији)10-01-2017393
Измена плана јавних набавки26-12-2016392
108/16 – Набавка детектора муља за таложницу ППВ Барич 14-12-2016391
Набавка материјала и вентила за реконструкцију потисних ПВЦ цевовода пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА14-12-2016390
106/16 – Набавка утопних електромотора06-12-2016389
Набавка канцеларијског материјала06-12-2016388
104/16 – Израда техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-12-2016387
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом30-11-2016386
99/16 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила.28-11-2016385
102/16 – Набавка боца за хлор 24-11-2016384
Набавка растављача са уградњом на изворишту23-11-2016383
Санација грађевинских објеката18-11-2016382
93/16 – Набавка резервних делова фреквентних регулатора и хидроварова са уградњом и одржавањем 16-11-2016381
Израда техничке документације за изградњу ФЦС и фекалне канализације у Забрежју.16-11-2016380
Набавка делова за ремонт компресора за ваздух за прање филтера произвођача Литострој тип ОБД 32/28 – К (на ППВ Забрежје)15-11-2016379
Замена и санација латерала на аератору10-11-2016378
96/16 – Набавка пумпи за ФЦС Купинац 10-11-2016377
Набавка програмских пакета – Програмски пакети MS Office, AutoCad09-11-2016376
92/16 – Набавка грађевинског материјала – Ризла 04-11-2016375
Набавка резервних делова озон генератора04-11-2016374
Измена плана јавних набавки број 504-11-2016373
89/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка26-10-2016372
Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања21-10-2016371
87/16 – Набавка боца за хлор 19-10-2016370
Набавка личне заштитне опреме14-10-2016369
84/16 – Пескарење и фарбање цевовода у ГЦС Забрежје 10-10-2016368
Набавка комбиноване грађевинске машине07-10-2016367
82/16 – Израда пројектне документације измештања Водозахвата 06-10-2016366
Проширење АБ Софт пословног система03-10-2016365
Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту30-09-2016364
80/16 – Проширење софтвера наплате (Aqua bill) за праћење кретања водомера 20-09-2016363
Набавка дозирне пумпе за полиелектролит20-09-2016362
Израда техничке документације за изградњу ФЦС и фекалне канализације у Забрежју16-09-2016361
79/16 – Набавка грађевинског материјала – Ризла14-09-2016360
77/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС за насеља Уровци и Кртинска09-09-2016359
Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију07-09-2016358
75/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка 02-09-2016357
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом01-09-2016355
Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања01-09-2016354
73/16 – Сервис мерача протока 29-08-2016353
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 22 08 23-08-2016352
71/16 – Набавка црева високог притиска, млазнице и црева за црпљење септичких јама са ПЕРОТ спојницама17-08-2016351
Израда пројектне документације друге фазе аутоматизације филтера12-08-2016350
68/16 – Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака12-08-2016349
Сервис и баждарење лабораторијске опреме11-08-2016348
Набавка комбиноване грађевинске машине10-08-2016347
66/16 – Услуга чишћења и прања таложника фекалне канализације са усисавањем талога 10-08-2016346
Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје09-08-2016345
Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту09-08-2016344
Израда стручне контроле техничке документације друге фазе у Шљивицама03-08-2016343
Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика22-07-2016342
62/16 – Набавка преносног хидрауличног алата 22-07-2016341
Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију21-07-2016339
Набавка програмских пакета - Лиценца за антивирус програм „Avira Endpoint Security”12-07-2016338
Набавка личне заштитне опреме11-07-2016337
55/16 – Реконструкција постојећих фекалних црпних станица08-07-2016336
Друга измена Плана јавних набавки 07-07-2016335
54/16 – услуге одржавања софтвера – Програм за обрачун комуналних услуга Aqua bill 05-07-2016334
53/16 – Санација цевовода у улици Милоша Обилића и Раје Поповића 27-06-2016333
52/16 - Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања 24-06-2016332
Набавка рачунарске опреме13-06-2016331
Набавка ручног алата за електро и машинско одржавање и апарата за електрофузионо заваривање - Набавка ручног алата за електро и машинско одржавање06-06-2016330
46/16 – Набавка резервних делова за пумпе30-05-2016329
Сервис и баждарење лабораторијске опреме25-05-2016328
Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде20-05-2016327
Набавка ручног алата за електро и машинско одржавање и апарата за електрофузионо заваривање – Набавка апарата за електрофузионо заваривање20-05-2016326
Набавка фреквентних регулатора18-05-2016325
40/16 – услуге одржавања софтвера – Програм за обрачун комуналних услуга Aqua bill 17-05-2016324
39/16 – Услуге одржавања софтвера - Софтвер за праћење кадрова –Heliant 17-05-2016323
Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 216-05-2016322
42/16 – Набавка резервних делова мерача протока16-05-2016321
Услуге одржавања софтвера – Књиговодствени програм АБ Софт16-05-2016320
Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију10-05-2016319
Здравствене услуге25-04-2016318
36/16 – Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама 22-04-2016317
35/16 – Набавка делова за електромоторе и пумпне агрегате на ФЦС са уградњом и викловањем мотора21-04-2016316
Замена раствора за неутрализацију хлора у ваздуху19-04-2016315
Одржавање и сервисирање софтвера система даљинског надзора18-04-2016314
32/16 – Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре. 14-04-2016313
Набавка резервних делова хлорне опреме са уградњом11-04-2016312
29/16 – Сервис мерача протока 11-04-2016311
Ревизија трансформаторских станица08-04-2016310
26/16 – Услуге осигурања06-04-2016309
Одржавање рачунара, рачунарске мреже и сајта – Одржавање рачунара и рачунарске мреже06-04-2016308
Одржавање рачунара, рачунарске мреже и сајта – Одржавање сајта01-04-2016307
Измена Плана набавки01-04-2016306
Набавка грађевинског материјала28-03-2016305
Сервис озон генератора25-03-2016304
23/16 – Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10 кV.23-03-2016303
Набавка материјала и резервних делова за одржавање водоводних и канализационих мрежа – цевне колоне цевастих бунара22-03-2016302
Набавка електро материјала и материјала за одржавање телекомуникационе опреме, аутоматизације и контролу 16-03-2016301
21/16 – Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података15-03-2016300
Сервис и баждарење водомера11-03-2016299
16/16 – Услуга анализе воде 09-03-2016298
Услуга мобилне телефоније04-03-2016297
Јавне Набавке