Јавне Набавке
 NazivDatumBroj
Одржавање и сервисирање електроагрегата21-07-2017471
57/17 – Надоградња постојећег софтвера Аква бил- израда апликације за андроид оперативни систем 28-06-2017470
51/17 - Израда пројектне документације реконструкције главне пумпне станице 09-06-2017469
55/17 – услуге одржавања софтвера Одржавање књиговодствених програма и програма наплате - Програм за обрачун комуналних услуга Aqua bill 19-06-2017468
Набавка боца за хлор16-06-2017467
Одржавање књиговодствених програма и програма наплате - Књиговодствени програм АБ Софт16-06-2017466
Набавка резервних делова надоградње на специјалним возилима са уградњом15-06-2017465
53/17 – Набавка основног материјала - Општи водоводни материјал 13-06-2017463
Набавка течног хлора са услугом баждарења боца12-06-2017462
Набавка електро материјала и материјала за одржавање телекомуникационе опреме, аутоматизације и контролу08-06-2017461
48/17 – Набавка рачунара и рачунарске опреме 07-06-2017460
42/17 – Услуга водочитања 07-06-2017459
Набавка грађевинског материјала – Асфалт са уградњом02-06-2017458
46/17 – Израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца 01-06-2017457
Услуга уређења и чишћења таложнице и чишћења и прања црпилишта фекалних црпних станица - Услуге чишћења и прања црпилишта фекалних црпних станица29-05-2017456
Израда пројектне документације изградње пословног објекта26-05-2017455
Израда пројектне документације изградње ФЦС и фекалне канализације у Забрежју19-05-2017454
Набавка резервних делова за пумпе11-05-2017453
39/17 – Одржавање рачунарске мреже 09-05-2017452
Одржавање и сервисирање софтвера система даљинског надзора05-05-2017451
37/17 – Набавка ручног алата и пнеуматског алата за хоризонтално подбушење саобраћајница – Ручни алат 28-04-2017450
Иновирање пројектне документације санације јужног крака дуж Ваљевског пута28-04-2017449
35/17 – Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података 26-04-2017448
Набавка грађевинског материјала25-04-2017447
30/17 Услуга анализа воде 21-04-2017446
ЈН 33/17 Течни хлор са услугом баждарења боца19-04-2017445
ЈН 32/17 Набавка новог теретног возила19-04-2017443
ЈН 34/17 Лекарске услуге19-04-2017439
Услуга одржавања водомера (са демонтажом и монтажом на терену18-04-2017431
29/17- Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска 06-04-2017430
Израда техничке контроле пројектне документације изградње секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-04-2017429
Израда техничке контроле пројектне документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка06-04-2017428
27/17 – Набавка електричне енергије04-04-2017427
Набавка канцеларијског материјала03-04-2017426
Лекарске услуге31-03-2017425
22/17 – Услуга осигурања 30-03-2017424
19/17 – Набавка основног материјала 30-03-2017423
Сервис озон генератора29-03-2017422
21/17 – Израда пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца28-03-2017421
Набавка горива21-03-2017420
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом17-03-2017419
16/17 – Набавка софтвера MS SQL и Windows Server са пратећим каловима 15-03-2017418
Услугe мобилне и фиксне телефоније и преноса података – Мобилна телефонија14-03-2017417
15/17 – Набавка електромотора 10-03-2017416
Услуга штампања рачуна09-03-2017415
Услуга приступа интернету и закуп сервера за домен06-03-2017414
Механичко хемијска регенерација бунара03-03-2017413
10/17 – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре01-03-2017412
11/17 – Набавка грађевинског материјала – Песак и шљунак 01-03-2017411
Набавка фреквентних регулатора01-03-2017410
Набавка резервних делова хлорне опреме са уградњом23-02-2017409
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)20-02-2017402
06/17 – Услуга обезбеђења објеката20-02-2017401
Набавка основног материјала и сировина (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)10-02-2017400
Набавка горива08-02-2017399
03/17 – Набавка грађевинског материјала 02-02-2017398
01/17 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила01-02-2017397
Санација цевовода и фекалне канализације у ул. Баричка колонија30-01-2017396
План јавних набавки за 2017.годину20-01-2017395
Набавка поцинкованог фитинга, ППР фитинга, цеви и профила (по спецификацији)10-01-2017393
Измена плана јавних набавки26-12-2016392
108/16 – Набавка детектора муља за таложницу ППВ Барич 14-12-2016391
Набавка материјала и вентила за реконструкцију потисних ПВЦ цевовода пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА14-12-2016390
106/16 – Набавка утопних електромотора06-12-2016389
Набавка канцеларијског материјала06-12-2016388
104/16 – Израда техничке документације за изградњу секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама06-12-2016387
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом30-11-2016386
99/16 – Набавка делова са уградњом и одржавањем возила.28-11-2016385
102/16 – Набавка боца за хлор 24-11-2016384
Набавка растављача са уградњом на изворишту23-11-2016383
Санација грађевинских објеката18-11-2016382
93/16 – Набавка резервних делова фреквентних регулатора и хидроварова са уградњом и одржавањем 16-11-2016381
Израда техничке документације за изградњу ФЦС и фекалне канализације у Забрежју.16-11-2016380
Набавка делова за ремонт компресора за ваздух за прање филтера произвођача Литострој тип ОБД 32/28 – К (на ППВ Забрежје)15-11-2016379
Замена и санација латерала на аератору10-11-2016378
96/16 – Набавка пумпи за ФЦС Купинац 10-11-2016377
Набавка програмских пакета – Програмски пакети MS Office, AutoCad09-11-2016376
92/16 – Набавка грађевинског материјала – Ризла 04-11-2016375
Набавка резервних делова озон генератора04-11-2016374
Измена плана јавних набавки број 504-11-2016373
89/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка26-10-2016372
Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања21-10-2016371
87/16 – Набавка боца за хлор 19-10-2016370
Набавка личне заштитне опреме14-10-2016369
84/16 – Пескарење и фарбање цевовода у ГЦС Забрежје 10-10-2016368
Набавка комбиноване грађевинске машине07-10-2016367
82/16 – Израда пројектне документације измештања Водозахвата 06-10-2016366
Проширење АБ Софт пословног система03-10-2016365
Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту30-09-2016364
80/16 – Проширење софтвера наплате (Aqua bill) за праћење кретања водомера 20-09-2016363
Набавка дозирне пумпе за полиелектролит20-09-2016362
Израда техничке документације за изградњу ФЦС и фекалне канализације у Забрежју16-09-2016361
79/16 – Набавка грађевинског материјала – Ризла14-09-2016360
77/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације и ФЦС за насеља Уровци и Кртинска09-09-2016359
Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију07-09-2016358
75/16 – Израда техничке документације изградње фекалне канализације Ваљевски пут Звечка 02-09-2016357
Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом01-09-2016355
Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања01-09-2016354
73/16 – Сервис мерача протока 29-08-2016353
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 22 08 23-08-2016352
71/16 – Набавка црева високог притиска, млазнице и црева за црпљење септичких јама са ПЕРОТ спојницама17-08-2016351
Израда пројектне документације друге фазе аутоматизације филтера12-08-2016350
68/16 – Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака12-08-2016349
Сервис и баждарење лабораторијске опреме11-08-2016348
Набавка комбиноване грађевинске машине10-08-2016347
66/16 – Услуга чишћења и прања таложника фекалне канализације са усисавањем талога 10-08-2016346
Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје09-08-2016345
Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту09-08-2016344
Израда стручне контроле техничке документације друге фазе у Шљивицама03-08-2016343
Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика22-07-2016342
Набавка програмских пакета - Лиценца за антивирус програм „Avira Endpoint Security”12-07-2016338
Набавка личне заштитне опреме11-07-2016337
Друга измена Плана јавних набавки 07-07-2016335
Измена Плана набавки01-04-2016306
Јавне Набавке